Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Mevzuat

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usuller için tıklayınız.