Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Dönerken Yapılacak İşlemler

DÖNERKEN YAPILACAKLAR

Katılım Belgesinin Alınması: Yurt dışında öğrenim gören öğrenci yurda dönerken yurt dışında eğitim gördüğü kurumdan Katılım Belgesi alır.

Transkript: Yurt dışında eğitim gören öğrenci yurda dönerken yurt dışında eğitim gördüğü kurumdan transkript alır.

Belgelerin Teslimi: Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü kurumdan aldığı aşağıdaki belgeleri Mevlana Birimi'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Katılım Belgesi (Buradan indirebilirsiniz.)
  2. Transkript,
  3. Seyahat Belgesi (Pasaport fotokopisi, dönüş bileti, boarding pass vb)
  4. Nihai Rapor (Buradan indirebilirsiniz.)

Geri Kalan Burs Miktarının Yatırılması: Yurt dışında eğitim görüp başarılı olan ve nihai raporunu teslim eden öğrencinin hesabına burs miktarının geri kalan %20'lik kısmı başarı oranına göre Mevlana Birimi tarafından yatırılacaktır.