Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Belgeler

Öğrenciler İçin Gerekli Belgeler

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Kabul Belgesi 

Öğrenim Protokolü

Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi  (Mevlana Ofisi tarafından hazırlanır.)

Öğrenci Nihai Raporu  (Değişim gerçekleştikten sonra hazırlanır.)

Öğrenci Katılım Belgesi  (Değişim gerçekleştikten sonra hazırlanır.)

Bölüm Kurul Kararı Örneği

Ekler

aday_ogrenci_basvuru_formu.docx
Bölüm Kurulu Karar Örneği.doc
ogrenci_basvuru_formu.docx
ogrenci_bilgi_formu.docx
ogrenci_kabul_belgesi.docx
Ogrenci_Nihai_Raporu.doc
Ogrenci_Yukumluluk_SozlesmesiTR_190815.docx
ogrenc_katilim_belgesi.docx
ogrenim_protokolu.docx