Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Karşılıklı Anlaşmalar

International Balkan University (MAKEDONYA) 

 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
İşletme ve 
Yönetim Bilimleri
 -  2  1  -  3  1
Diller ve Filoloji
Bilimleri
 -  2  -  -  2  1
Grafik Tasarım  -  2  -  -  -  1
İletişim ve 
Enformasyon 
Bilimleri
 -  2  -  -  -  1

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (GÜRCİSTAN) 

 Bölüm  Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
 Tıp Bilimleri  -  5  2 2  9  1
 Coğrafya  -  -  -  1  1  1

 

Baku State University (AZERBAYCAN) 

 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Coğrafya -  2  1  1  4  1

 

St. Petersburg State University of Economics (RUSYA) 

 Bölüm  Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Turizm ve Otel
Yönetimi
 -  2  2 1 5  1
Muhasebe - 
İşletme Yönetimi
 -  -  -  -  -  1
 

 

Tokyo University of Marine Science and Technology (JAPONYA) 

 Bölüm  Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Balıkçılık  -  -  1 1 2 2
Deniz Bilimleri  -  -  1  1  2 2

 

The Free University of Tbilisi (GÜRCİSTAN) 

 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
     Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 Mühendislik,
Teknoloji
 -  1  1  1  3  2
 İşletme ve 
Yönetim Bilimleri
 -  1  1  1  3  2
 Turizm ve Otel Yönetimi  -  1  1  1  3  2
 Siyaset Bilimi       -  1  1  1  3  2
 İktisat  -  1  1  1  3  2
 Uluslararası İlişkiler, 
Avrupa Çalışmaları,
Bölge Çalışmaları
 -  1  1  1  3  2
 
 
 
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KIRGIZİSTAN)  
 
 Bölüm Öğrenci
Sayısı
(Ön
Lisans)
Öğrenci
Sayısı
(Lisans)
Öğrenci
Sayısı
(Yüksek
Lisans)
Öğrenci
Sayısı
(Doktora)
Öğrenci
Sayısı
(Toplam)
 
Öğretim
Elemanı
Sayısı
 
Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik
 -  2  1  1  4  2
 
 
Monash University (AVUSTRALYA)
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
   
Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 Diller ve Filoloji Bilimleri  - 10   - 10 10 
Sosyal Bilimler   -  10  - 10  10 
 Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları,
Bölge Çalışmaları
 5  3  2 10  10 
 İngilizce Öğretmenliği  5  3  2 10   10
 
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Kimya -  -  -  1  1 2
 
 
 
Batken State University (KIRGIZİSTAN) 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
İşletme ve Yönetim Bilimleri - 5 2 2 9 3
Eğitim - 5 2 2 9 3
Fen Bilimleri - - 2 2 4 3
Mühendislik, Teknoloji - 5 2 2 9 3
İktisat - 5 2 2 9 3
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik - 5 2 2 9 3
 
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Turizm ve Otel
Yönetimi
-  2  2  1 5 1
 
 
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Tıp Bilimleri  -  2  2  1  5 1
Gıda Teknolojisi  -  5  3  2  10 5
İşletme ve Yönetim
Bilimleri
2 -  -  -  2 1
Türk Dili ve Edebiyatı - 5 2 2 9 1
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Spor ve Beden
Eğitimi
-  4  2  1 7 3
 
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
-  2  2  - 4 1
 
 
 
 Bölüm  Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Ziraat Bilimleri  - 2  1 1 4 2
Fen Bilimleri  - 2  1 1 4 2
 
 
 
 
 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
  
Öğretim 
Elemanı Sayısı
 
Coğrafya Öğretmenliği -  2  2  - 4 1
 
 

Osh State University (KIRGIZİSTAN) 
 

Bölüm
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam)  
 Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 Tıp  -  2
 Tıp Bilimleri  -  5  7  2
 Diğer - Tıp Bilimleri  -  -  5  2  7  2
 İşletme ve Yönetim
Bilimleri
 -  3  1  4  2
 İktisat  -  2  1
 Uluslararası İlişkiler    2  1  1  2
 İlahiyat    2  1  1  2

 

University of Management and Technology (PAKİSTAN) +
 

 Bölüm Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)  
Öğretim 
Elemanı Sayısı 
İngiliz Dili ve Edebiyatı -  4 2  1 7 1

 

Ahmet Yesevi University (KAZAKİSTAN) 
 

 Bölüm 
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)   
Öğretim 
Elemanı Sayısı 
İşletme ve Yönetim
Bilimleri 
 - 3  -  - 2
İktisat  - 1 1 1 3 2
İlahiyat - 1 1 1 3  2 
Turizm ve 
Otel Yönetimi 
- 3 - - 3 2
Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları,
Bölge Çalışmaları
- 1 1 1 3
Arkeoloji - 1 1 1 3 2
Türk Dili ve Edebiyatı - 1 1 1 3 2

 

University of Sarajevo (BOSNA-HERSEK) 
 

 Bölüm 
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)  
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 Turizm ve Otel Yönetimi  - 2 -
Spor ve Beden Eğitimi   -  -  4
İlahiyat  2 2 1
 Güzel Sanatlar  - 2 2  - 4  1
 Grafik Tasarım  -  2  -  4  1
 Fen Bilimleri  -  2  2  4  1
 Moleküler Biyoloji ve Genetik  -  2  2  2  6  1
Diğer - Fen Bilimleri  -  -  2  2  4  1
 Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları,
Bölge Çalışmaları
 -  3 10  3
 Kamu Yönetimi  5  3  10  3
Türk Dili ve Edebiyatı - 5 - - 5 1

International Sarajevo University (BOSNA-HERSEK) 
 

 Bölüm  
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)  
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)  
 Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam)
 Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Çalışmaları,
Bölge Çalışmaları
 2  5
 Moleküler
Biyoloji ve Genetik
 -  3  -  5  2
Bilgisayar Mühendisliği   -  3  2  -  2
 Endüstri
Mühendisliği
 -  5  -  2
 Sanat ve Tasarım  -  3  2  -  2
İşletme ve
Yönetim Bilimleri 
 2  2  1  5  2
 Muhasebe ve İşletme 
Yönetimi
 -  2  1  2
 İngiliz Dili ve
Edebiyatı
 -  3  2  -  5  2
 İktisat  -  2  2  5  2

 

 Bölüm  
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)  
 Öğrenci Sayısı 
(Lisans)  
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)  
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)  
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam) 
 Öğretim 
Elemanı Sayısı  
 Halkla İlişkiler,
Yayıncılık, Reklamcılık
 2  2  - - 4
 Radyo, Sinema ve Televizyon  -  4  - 4 2
 İşletme ve
Yönetim Bilimleri
 2  2 2
 Grafik Dizaynı,
Endüstriyel
Tasarım, Moda,
Tekstil
 2  2  -  -  4 2
Bilgisayar Bilimleri - 4 - - 4 2

Cusup Balasagın Kırgız Milli Üniversitesi (KIRGIZİSTAN)  
 
  Bölüm  
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans) 
 Öğrenci Sayısı 
(Lisans)  
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans)   
 Öğrenci Sayısı 
(Doktora)  
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam)  
 Öğretim 
Elemanı Sayısı   
 Coğrafya - 2  2 4
Tarih  2 2 - 4 2
 Kimya - 2  2  2
 Matematik -  2  2 2
 Moleküler
Biyoloji ve Genetik
 -  2  2   4 2
 Türk Dili ve Edebiyatı  -  2  2  -  4 2
 Bilgisayar Mühendisliği  -  2  -  4 2
İktisat   -  2  2  -  4 2
 İşletme ve Yönetim Bilimleri  2  2  2  -  6 2
Maliye   2  2  2  -  6  2
Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi 
 2  2  -  2
Turizm ve
Otel Yönetimi 
 -  2  2
   Bölüm  
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)  
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)   
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
Öğrenci Sayısı 
(Toplam)  
Öğretim 
Elemanı Sayısı 
 İlahiyat  -  4  - 4
Tıp   -  4  - 4
 Sanat ve Tasarım  -  4 4  -
 Diller ve
Filoloji Bilimleri
 -  4 4  - 4
 Diş Hekimliği  -  4 4  - 8  4

Sam Houston State University (AMERİKA) 
 
 Bölüm  
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)   
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)  
 Öğrenci Sayısı 
(Toplam) 
 Öğretim 
Elemanı Sayısı
 Çevre Mühendisliği  -  -  -  -  -  4
Çevre Bilimleri, Ekoloji   -  -  -  -  4

 

 Bölüm
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Lisans)   
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora)  
Öğrenci Sayısı 
(Toplam) 
 Öğretim 
Elemanı Sayısı
İlahiyat - 4 4 4 12 4


Atyrau University (KAZAKİSTAN)

 Bölüm
Öğrenci Sayısı 
(Ön Lisans)
Öğrenci Sayısı 
(Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Yüksek Lisans) 
Öğrenci Sayısı 
(Doktora) 
Öğrenci Sayısı 
(Toplam) 
Öğretim 
Elemanı Sayısı
Matematik - 2 1 1 4 1
Bilgisayar Mühendisliği - 1 - - 1 1
İktisat, (Muhasebe ve İşletme Yönetimi - 1 - - 1 1
Turizm ve Otel Yönetimi - 2 - - 2 1
Kimya - - - - - 1