Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Değerlendirme Sonuçları Hakkında

Değerlendirme sonuçları hakkında

2547 sayılı Kanunun Kaynak Aktarımı başlıklı 10 uncu maddesi çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarına kaynak aktarımı yapılmaktadır. 

 

2014-2015 eğitim-öğretim dönemi için değişim talebinde bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili Program çerçevesinde, mali kaynak sorunu nedeniyle, değişime katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına yapılacak burs ve ödemeler konusu; 23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik"in Özel Burslu ya da Burssuz Öğrenci Değişimi başlıklı 21 inci ve Değişim Talebi başlıklı 28 inci maddeleri uyarınca 11.06.2014 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.


Programdan burslu olarak yararlanacak öğrencilerin ve destek alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde yükseköğretim kurumlarının dikkate alması gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.


1-Değişimden burslu olarak yararlanacak öğrencilerin seçimlerinin not ortalamalarına göre program bazlı yapılması,

 2-Öğrenciler için burslu değişim süresinin bir dönem (bir yarı yıl) olması,

3-Değişim için seçilen öğrencilerin ve öğretim elemanlarının gideceği yükseköğretim kurumundaki eğitim diline ilişkin dil skoruna göre sıralama yapılması ve dil şartını sağlamayanların sıralamaya alınmaması,

4-Öğretim elemanı hareketlilik planında belirtilen değişim süresinin en çok 3 (üç) hafta olarak belirlenmesi.


Bu çerçevede burslu sıralaması dışında kalan ve söz konusu Yönetmelik kapsamında değişime katılmayı talep eden diğer öğrenci ve öğretim elemanlarının da burssuz ve ödeneksiz olarak, değişime katılması uygun bulunmuştur.