Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

-

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 30.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı, Örnek Başvuru Formu ve Alanlar hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayınız.

ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem (https://yoksis.yok.gov.tr/) üzerinden 12 Nisan 2019'a kadar yapılması ve başvuru çıktılarının üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 26 Nisan 2019 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Program hakkında YÖK iletişim numaraları:

0 (312) 298 74 74

0 (312) 298 74 82

0 (312) 298 74 84

Ekler

Yürütme Kurulu Kararı.pdf