Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

-

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı'nın 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

• Örnek proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için tıklayınız.
(ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden 26 Şubat 2018-09 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının üniversitemiz Mevlana Koordinatörlüğü aracılığıyla Rektör imzalı üst yazı ekinde en geç 13 Nisan 2018 tarihine kadar Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.)

• Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için tıklayınız.

Program hakkında YÖK iletişim numaraları:

Tel: 0(312) 2987 74 74  -  0(312)298 74 81-84

Ekler

2018_2019_Degisim_Programi_Basvuru_Formu.docx
Alan_Kodlari (2).docx