Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

2015-2016 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Başvurusu: 


Değişim Takvimi:

Değişim İçin Başvuruların Alınması

14 Mart-27 Nisan 2015

Başvuruların Değerlendirilmesi

28 Nisan-04 Mayıs 2015

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi

08 Mayıs 2015

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

29 Mayıs 2015


 • Başvuru Koşulları:
  • Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.
  • Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
  • Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.
  • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
  • İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
  • Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
  • Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.
  • Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.
  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00)
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00)

GEREKLİ BELGELER:
 1. Aday Öğrenci Başvuru Formu için   tıklayınız...    
 2. Transkript 
 3. Yabancı Dil Belgesi
 4. Öğrenci Kimliği Fotokopisi

 Giden öğrenci bursları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Burs miktarları için tıklayınız..